Chemical Peels

化学剥脱

去角质,果酸换肤。 除去皮肤的破损外层和促进健康的再生长。

 

让皮肤更有光泽。

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ Social Icon